رادیو البدر جای است که اخبار مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی البدر بندرکنگ در آن بصورت گاهنامه منتشر خواهد شد. در این قسمت سعی خواهیم داشت اتفاقات مربوط به آن هفته و یا ماه را به سمع و نظرتان برسانیم .

آرشیو رادیو

 


….

….

….

…..

albadruser
۹ دی ۱۳۹۰