اعلام اسامی بازیکنان منتخب در تست جوانان البدر

لیست بازیکنان البدر جوانان

پورعلی ، محمدی ، آماده ، رحیمی ، محمودی ، افروز ، شریفی ، رییسی ، سالاری

فلاحت ، علیپور ، حسن زارعی ، علی احترامی ، محمد احمدزاده ، سینا واحدی

عرفان دهیادگاری ، سعید پیاپی ، عبدالله نعیمی ، امیر حسین حسنی

احمد دیانت کیش ، عبدالواحد تدین ، علیرضا پاکوهی ، عبدالخالق عباد

عرفان تراز ، پویا پاسلار ، علی محمدنژاد ، نیما انصاری ، عیلرضا زائری

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری