اعلام اسامی منتخب در تست امید البدر بندرکنگ

بازیکنان البدر رده ی امید
1-کامران ذاکری
2-حسن ایمنی
3- الیاس زارعی
4- علی افشین
5- اسماعیل پور درویش
6- علی پور ارژنگی
7- علی نصرالهی
8- عرفان گل محمدی
9- محسن خردنیا
10- امید سنگین جان
11- مهردادبخنو
12- محمد امین زارعی
13- محمدرضا جعفری
14- محمد ذاکران نسب
15- محمدامین دریابان
16- مسلم کلاتوبود
17- نیما بادروج
18- علیرضا تریده
19- الیاس بحرپیما
20- فهیم سقایی
21- حسن داوری
22- امیرحسین هرمزی
23- عبدالله معتقدزاده

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری