اولین مرحله جشنواره پدر و پسر به مناسبت ماه مبارک رمضان

بدینوسیله ازتمامی پدران عزیزفوتبال آموز دعوت میگردد تاهمچون سالهای گذشته دراولین مرحله جشنواره پدر و پسر یک شب رویایی را درکنار فرزندتان داشته باشید.
شایان ذکر است درصورتیکه پدر فوتبال آموز نتواند به هردلیلی دراین جشنوار حضور داشته باشد فوتبال آموز میتواند بهمراه. برادر یا عمو یا دایی خود دراین مراسم حضور پیدا کند.
تاریخ و مکان برگزاری جشنواره:
پنجشنبه97.3.3
ساعت 21
استادیوم البدر
همراه داشتن لباس ورزشی الزامی است

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری