اولین مرحله جشنواره پدر و پسر برگزار شد

اولین مرحله جشنواره پدر و پسر روز پنجشنبه سوم خرداد ماه در زمین شماره دو مجموعه اختصاصی البدر بندرکنگ برگزار شد.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری