بازدید نماینده سازمان لیگ فوتبال کشور از امکانات باشگاه

نماینده سازمان لیگ فوتبال کشور از امکانات باشگاه البدر بندرکنگ بازدید کردند.

نماینده سازمان لیگ فوتبال کشور فوتبال جناب آقای علی ایرانمنش صبح امروز در محل باشگاه حضور پیدا کردند و با مدیرعامل و قائم مقام باشگاه دیدار کردند.

وحید ایرانی، قائم‌مقام محترم باشگاه هم در این بازدید توضیحاتی در رابطه با امکانات و پتانسیل‌های این سازمان ارائه کرد.  این بازدید شامل زمین های چمن شماره یک و دو ، رختکن ها، اتاق داوران، اتاق کنفرانس ، VIP ، امور اداری و IT  ، روابط عمومی ، بخش حسابداری ، سالن بدنسازی ، اتاق تدوین ، اتاق پزشک بود. که در پایان آقایان طی جلسه ی در اتاق مدیریت با جناب آقای حسن آذری انجام گرفت. همینطور جناب آقای حسن آذری در این بازدید از حضور قدرتمند تیمهای پایه در رقابتهای لیگهای برتر کشور  و فعالیت های مهم فرهنگی در کنار ورزش سخن گفت .

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری