بازپخش دیدار نوجوانان البدر بندرکنگ و بهمن شیراز

بازپخش دیدار نونهالان البدر بندرکنگ و حافظ شیراز

بازپخش دیدار نوجوانان البدر بندرکنگ و گل گهر سیرجان