هفته اول دور رفت

جمعه بیست و دوم مهرماه

رویای سبز خراسان 75 – البدر بندرکنگ 95

جمعه بیست و پنجم آذر ماه

صنعت و معدن اصفهان  86 – گاز خوزستان 62

سیم کابل لیان بوشهر 66 – سنعت مس کرمان 59

استقلال زرین قشم 79 – شهید همت شهرضا 75

نفت امیدیه 66 – صنعت نفت آبادان 57

هفته  دوم دور رفت

جمعه بیست و نهم مهر ماه

البدر بندرکنگ 100 – گاز خوزستان 60

صنعت مس کرمان 67 – رویاس سبز خراسان 70

استقلال زرین قشم 65 – صنعت و معدن اصفهان 61

صنعت نفت آبادان 80 – سیم کابل لیان بوشهر 72

شهید همت شهرضا 61 – نفت امیدیه 60

هفته سوم دور رفت

شنبه هفتم آبان ماه

البدر بندرکنگ 80– صنعت مس کرمان 42

گاز خوزستان 66 – استقلال زرین قشم 72

رویای سبز خراسان 57 – صنعت نفت آبادان 64

صنعت و معدن اصفهان 80- نفت امیدیه 72

سیم کابل لیان بوشهر 62 – شهید همت شهرضا 68

هفته چهارم دور رفت

جمعه بیست و دوم مهرماه

نفت امیدیه 69 – گاز خوزستان 59

جمعه سیزدهم آبان ماه

استقلال زرین قشم 64 – البدر بندرکنگ 70

شهید همت شهرضا 78 – رویای سبز خراسان 64

صنعت و معدن اصفهان 88 – سیم کابل لیان بوشهر 65

شنبه چهاردهم آبان ماه

صنعت مس کرمان 63 – صنعت نفت آبادان73

هفته پنجم دور رفت

جمعه بیست و دوم مهرماه

شهید همت شهرضا 82 – صنعت مس کرمان 69

جمعه بیستم آبان ماه

نفت امیدیه 68 – استقلال زرین قشم 51

صنعت نفت آبادان 70 – البدر بندرکنگ 84

گاز خوزستان 68 – سیم کابل لیان بوشهر 56

رویای سبز خراسان 77 – صنعت و معدن اصفهان 89

هفته ششم دور رفت

جمعه بیست و هفتم آبان ماه

البدر بندرکنگ 74 – نفت امیدیه 52

صنعت نفت آبادان 75 – شهید همت شهرضا 76

سیم کابل لیان بوشهر 67 – استقلال زرین قشم 75

صنعت مس کرمان 76 – صنعت و معدن اصفهان 85

رویای سبز خراسان 56 – گاز خوزستان 60

هفته هفتم دور رفت

جمعه چهارم آذر ماه

شهید همت شهرضا 54 – البدر بندرکنگ 55

نفت امیدیه 81 – سیم کابل لیان بوشهر 63

صنعت و معدن اصفهان 76 – صنعت نفت آبادان 46

استقلال زرین قشم 91 – رویای سبز خراسان 39

گاز خوزستان 75 – صنعت مس کرمان 58

هفته هشتم دور رفت

جمعه یازدهم آذر ماه

شهید همت شهرضا 71 – صنعت و معدن اصفهان 65

رویای سبز خراسان 68 – نفت امیدیه 77

صنعت نفت آبادان 69 – گاز خوزستان 68

صنعت مس کرمان 89 – استقلال زرین قشم 91

جمعه نهم دی ماه

البدر بندرکنگ 110 – سیم کابل لیان بوشهر 66

هفته نهم دور رفت

جمعه بیست و دوم آذرماه

صنعت نفت آبادان 49 – استقلال زرین قشم 67

جمعه هجدهم آذر ماه

سیم کابل لیان بوشهر 49 – استقلال زرین قشم 67

گاز خوزستان 72 – شهید همت شهرضا 59

نفت امیدیه 76 – صنعت مس کرمان 50

صنعت و معدن اصفهان 74 – البدر بندرکنگ 75

هفته اول از دور برگشت

پنجشنبه پانزدهم دیماه

البدر بندرکنگ 91 – رویای سبز خراسان 66

جمعه شانزدهم دیماه

گاز خوزستان 66 – صنعت و معدن اصفهان 62

صنعت مس کرمان 84 – سیم کابل لیان بوشهر 74

شهید همت شهرضا 69 – استقلال زرین قشم 72

صنعت نفت آبادان 73 – نفت امیدیه 77

هفته دوم از دور برگشت

جمعه بیست و سوم دیماه

گاز خوزستان 51 –  البدر بندرکنگ 66

رویای سبز خراسان 65  –  صنعت مس کرمان 66

صنعت و معدن اصفهان 88 – استقلال زرین قشم 95

سیم کابل لیان بوشهر 73 –  صنعت نفت آبادان 63

نفت امیدیه 51 – شهید همت شهرضا 68

هفته سوم از دور برگشت

جمعه سی ام دی ماه

صنعت مس کرمان 70 – البدربندرکنگ 80

استقلال زرین قشم 71 – گاز خوزستان 67

صنعت نفت آبادان – رویاس سبز خراسان

نفت امیدیه 62 – صنعت و معدن اصفهان 50

شهیدهمت شهرضا 79 – سیم کابل لیان بوشهر 73

هفته چهارم از دور برگشت

جمعه هفتم بهمن ماه

گاز خوزستان 61 – نفت امیدیه 66

صنعت نفت آبادان 59 – صنعت مس کرمان 47

البدر بندرکنگ 92 – استقلال زرین قشم 57

رویای سبز خراسان 50 -شهیدهمت شهرضا 60

سیم کابل لیان بوشهر 75 – صنعت و معدن اصفهان 69

هفته پنجم دور برگشت

جمعه دوازدهم بهمن ماه

صنعت مس کرمان 70 – شهید همت شهرضا 62

استقلال زرین قشم 79 -نفت امیدیه 59

البدر بندرکنگ 106 – صنعت نفت آبادان 61

سیم کابل لیان بوشهر 68 – گاز خوزستان 70

صنعت و معدن اصفهان 84  – رویای سبز خراسان رضوی 59

هفته ششم دور برگشت

جمعه بیست و یکم بهمن ماه

نفت امیدیه 65 – البدر بندرکنگ 88

شهید همت شهرضا 81  – صنعت نفت آبادان 71

استقلال زرین قشم 92 – سیم کابل لیان بوشهر 66

صنعت و معدن اصفهان 75 – صنعت مس کرمان 50

گاز خوزستان 68 – رویای سبز خراسان رضوی 57

هفته هفتم دور برگشت

جمعه بیست و هشتم بهمن ماه

البدر بندرکنگ – شهیدهمت شهرضا

سیم کابل لیان بوشهر – نفت امیدیه

صنعت نفت آبادان – صنعت و معدن اصفهان

رویای سبز خراسان رضوی – استقلال زرین قشم

صنعت مس کرمان – گاز خوزستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.