شروع تست گیری رده ی جوانان

تست گیری رده ی جوانان البدر بندرکنگ در حال برگزاری است . در ادامه برنامه های تست گیری باشگاه البدر بندرکنگ ، رده ی جوانان امروز دهم تیرماه در دومین روز از تست گیری خود میهمان بازیکنان جدید از نقاط مختلف استان هرمزگان بود.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری