مسابقه ۶ امتیازی در انتظار بندرنشینان

هفته شانزدهم لیگ برترامید بدون شک مهمترین بازی لیگ برای شاگردان نادرغله بانی است که رقیبی سرسخت بنام ملی حفاری اهوازرودرروی انها قرارخواهدگرفت.
هردوتیم ازبازی قبل خود یک تساوی کسب کردند امابااین تفاوت که البدر درشهربابل مقابل صدرنشین لیگ یک امتیازکسب کردبه ارزش طلا.
البدری هاامیدوارند دراین بازی که فردا سه شنبه درزمین اختصاصی خودشون انجام میشود باحمایت هواداران پرشورخود ۶امتیاز باارزش روصید کنن. همه چیز مهیاست تااین مهم محقق شود اما رقیب البدر تیمیست اماده و زهردار که بهمراه البدر وارد لیگ برترشده پس شناخت خوبی نسبت بهم دارند.
حال باید منتظرماند ودید که حملات ویرانگر یاران غله بانی موفقیت آمیزاست یا فوتبال توام با تاخیر اهوازی ها.

نگارش: علیرضاقربانی مربی فوتبال

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری