پیروزی کوچولوهای البدر در لحظات پایانی

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی البدر بندرکنگ ، از سرى بازى هاى زیر ١٢ سال شهرستان بازى بین دو تیم البدر و دژگان به میزبانى زمین دریانوردان آغاز شد .
شروع بازى توپ در اختیار البدر بود که موقعیت هاى رو به وجود آورد که توانست یکى از این موقعیت ها تبدیل به گل شود ؛ ناصر صالحى مقدم با یک شوت دیدنى دروازه تیم دژگان باز کرد
دژگان تیم دست پا بسته ای نبود توانست دریک غافلگیری دروازه البدر را بازکند و بازى با نتیجه یک بر یک در نمیه نخست تمام شد.
شروع نمیه دوم هم باحملات تیم البدر شروع شد که موقعیت ها یکى پس ازدیگری از دست میرفت تااینکه این تیم دژگان بود که با یک شوت خوب توانست دروازه تیم البدر رو باز کند
تیم البدر که باید این بازى رو با برد سپرى میکرد سراسر حمله شد و توانست گل مساوى رو توسط حمیدهاشم زاده به ثمر رساند .
البدر با گل مساوى روحیه خود رو بدست آورد و با حمله همه جانبه روى دروازه تیم دژگان گل سوم توسط محمد احمدى زده شد .
این البدر بود که باز رو آورد به بازى تهاجمى و توانست گل چهارم را توسط محمداحمدى به ثمربرساند.
این بازى درنهایت بانتیجه ۲_۴به نفع تیم البدر پایان یافت.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری