گلزنـان و پاسـورهای برتر البـدر بندرکنـگ در نیـم فصـل ۹۷-۹۶ تاکنون

گلزنان برتر
۱- امید سنگین جان    رده ی جوانان   ۱۴ گل
۲- محمد علی دادخدازاده   رده ی نونهالان    ۷ گل
۳- عرفان گل محمدی  رده ی امید  ۵ گل
پاسورهای برتر
۱- مهرداد بخنو    رده ی جوانان          ۷ پاس گل
۲- نیما بادروج    رده ی جوانان          ۶ پاس گل
۳- عابدین گل محمدی رده ی نوجوانان     ۳ پاس گل

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری