درگذشت پیشکسوت ورزش شهرستان و سرمربی اسبق تیم پیشکسوتان فوتبال البدر بندر کنگ مرحوم هوشنگ مرادی که در اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت، موجب تالم خاطر گردید. بی تردید بازی های ماندگار این فوتبالیست و اندیشه های ایشان در عرصه ورزش فوتبال گنجینه باارزشی به شمار می‌رود که اهتمام برای انتقال تجارب وی به مربیان این عرصه یک گام موثر بوده و هست.
تمامی کارکنان باشگاه البدر ضمن تسلیت درگذشت این پیشکسوت به جامعه ورزشی و خانواده مکرم و ارادتمندانش، علو درجات روح آن ورزش دوست عزیز را از خداوند سبحان مسئلت می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید