برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال امید کشور

هفته ششم

مهر ۱۳۹۶

۲۹ ش - ۱۵:۳۰
فولاد خوزستانمقابلمس کرمان
۲۹ ش - ۱۵:۱۵
ملی حفاری اهوازمقابل نفت آبادان
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
ملوان بندرانزلیمقابلنفت اهواز
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهانمقابل البدر بندرکنگ
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
مس رفسنجانمقابلصبای قم
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
خونه به خونه بابلمقابل تراکتورسازی تبریز

هفته پنجم

مهر ۱۳۹۶

۲۱ ج - ۱۵:۴۵
البدر بندرکنگ1-1ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۴۵
صبای قم0-6فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۱۵
نفت اهواز0-5ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۰۰
مس کرمان2-4ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۰۰
نفت آبادان1-3خونه به خونه
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۴:۴۵
تراکتورسازی تبریز1-2مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته چهارم

مهر ۱۳۹۶

۱۴ ج - ۱۶:۰۰
ملی حفاری اهواز1-1نفت اهواز
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۶:۰۰
صبای قم1-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۶:۰۰
خونه به خونه2-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۴۵
فولاد خوزستان2-1ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۳۰
مس رفسنجان2-2نفت آبادان
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۳۰
ذوب آهن اصفهان1-0مس کرمان
گزارش بازی

هفته سوم

مهر ۱۳۹۶

۰۶ پ - ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز1-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۶:۰۰
مس کرمان1-2ملب حفاری اهواز
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۴۵
نفت آبادان1-1صبای قم
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۴۵
ملوان بندرانزلی1-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ0-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-1خونه به خونه
گزارش بازی

هفته دوم

شهریور ۱۳۹۶

۲۸ س - ۱۷:۵۰
تراکتورسازی2-0نفت آبادان
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۱۵
مس رفسنجان1-0نفت اهواز
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۰۰
ملی حفاری اهواز0-1ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۰۰
فولاد خوزستان1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۶:۵۰
صبای قم0-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۶:۳۰
خونه به خونه1-0مس کرمان
گزارش بازی

هفته اول

شهریور ۱۳۹۶

۲۲ چ - ۱۸:۵۰
ذوب آهن اصفهان2-2ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۷:۱۵
نفت اهواز1-1صبای قم
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۷:۱۵
ملوان بندرانزلی0-1خونه به خونه
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۶:۳۰
مس کرمان1-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۶:۱۵
البدر بندرکنگ0-1تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۵:۵۰
نفت آبادان1-1فولاد خوزستان
گزارش بازی