برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال جوانان کشور

هفته یازدهم

آذر ۱۳۹۶

۲۱ س - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان2-2شاهین بوشهر
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
گل گهر سیرجان1-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
نفت اهواز0-0سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
پدیده مشهد1-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته دهم

آذر ۱۳۹۶

۱۴ س - ۱۴:۰۰
سپاهان اصفهان2-1تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
مس کرمان0-1ستارگان گرگان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
شاهین بوشهر2-1نفت اهواز
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ0-0گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
برق جدید شیراز1-2پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته نهم

هفته هشتم

آذر ۱۳۹۶

۰۲ پ - ۱۴:۱۵
البدر بندرکنگ1-1شاهین بوشهر
گزارش بازی
۰۱ چ - ۱۴:۱۵
تراکتورسازی تبریز1-3ستارگان گرگان
گزارش بازی

آبان ۱۳۹۶

۳۰ س - ۱۴:۱۵
نفت اهواز2-4فولاد خوزستان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
برق جدید شیراز2-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
مس کرمان1-0گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
سپاهان اصفهان2-1 پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته هفتم

آبان ۱۳۹۶

۲۳ س - ۱۴:۱۵
ذوب آهن اصفهان1-0مس کرمان
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۴۵
ستارگان گرگان0-1نفت اهواز
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۵
فولاد خوزستان3-1 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۵
پدیده مشهد2-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۰
گل گهر سیرجان1-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۰۰
شاهین بوشهر1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی

هفته ششم

آبان ۱۳۹۶

۱۴ ی - ۱۵:۰۰
مس کرمان0-2شاهین بوشهر
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۵:۰۰
برق جدید شیراز1-2فولاد خوزستان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
نفت اهواز0-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
سپاهان اصفهان1-0ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-5گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
ستارگان گرگان1-0پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته پنجم

آبان ۱۳۹۶

۰۶ ش - ۱۵:۰۰
پدیده مشهد1-3نفت اهواز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
شاهین بوشهر0-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگ1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان1-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
فولاد خوزستان1-2مس کرمان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
گل گهر سیرجان1-0ستارگان گرگان
گزارش بازی

هفته چهارم

مهر ۱۳۹۶

۳۰ ی - ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-1شاهین بوشهر
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۳۰
سپاهان اصفهان3-4فولاد خوزستان
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۱۵
ستارگان گرگان0-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۰۰
پدیده مشهد2-3گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ2-0مس کرمان
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-0برق جدید شیراز
گزارش بازی

هفته سوم

مهر ۱۳۹۶

۲۴ د - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-0نفت اهواز
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان0-1پدیده مشهد
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۰۰
شاهین بوشهر0-0ستارگان گرگان
گزارش بازی
۲۲ ش - ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان1-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۱۵
برق جدید شیراز1-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۰ پ - ۱۵:۱۵
البدر بندرکنگ3-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته دوم

مهر ۱۳۹۶

۱۲ چ - ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
پدیده مشهد0-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
سپاهان اصفهان2-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-1مس کرمان
گزارش بازی

آذر ۱۳۹۶

۲۷ د - ۱۶:۰۰
ستارگان گرگان1-1فولاد خوزستان

هفته اول

مهر ۱۳۹۶

۰۹ ی - ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان1-0پدیده مشهد
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۶:۰۰
ذوب آهن اصفهان3-2نفت اهواز
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۵:۴۵
مس کرمان1-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۶:۰۰
شاهین شهرداری بوشهر1-1گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ3-2ستارگان گرگان
گزارش بازی
۰۲ ی - ۱۶:۰۰
برق جدید شیراز0-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی