جدول لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاههای کشور

خانه بیرون نمای کلی
ردیفتیمبازی بردمساویباختزدهخورده بردمساویباختزدهخورده بردمساویباختتفاضلامتیاز
1البدر بندرکنگ1 10041 00000 10033
2ذوب آهن اصفهان1 10041 00000 10033
3مس کرمان1 00000 10010 10013
4نوین فولاد یزد0 00000 00000 00000
5نوژن اصفهان1 00101 00000 001-10
6مس رفسنجان1 00000 00114 001-30
7پدیده سپاهان اصفهان1 00000 00114 001-30