برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور

خانه بیرون نمای کلی
ردیفتیمبازی بردمساویباختزدهخورده بردمساویباختزدهخورده بردمساویباختتفاضلامتیاز
1مس کرمان11 500113 510134 10101731
2نوین فولاد یزد12 31153 223911 534018
3ذوب آهن اصفهان11 40282 11346 515416
4فجر شهید سپاسی11 22166 21358 434-315
5البدر بندرکنگ12 31285 03358 345013
6حافظ شیراز12 033511 22258 255-911
7مس رفسنجان12 12369 015211 138-126