جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور

هفته پنجم

آذر ۱۳۹۶

۲۴ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان3-0فجرسپاسی شیراز
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ1-0 ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۲:۰۰
نوین فولاد یزد4-2حافظ شیراز
گزارش بازی

هفته چهارم

آذر ۱۳۹۶

۱۷ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان0-2نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۱۷ ج - ۱۴:۰۰
فجرسپاسی شیراز0-2 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۷ ج - ۱۴:۰۰
حافظ شیراز2-1مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته سوم

آذر ۱۳۹۶

۰۹ پ - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان0-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۹ پ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ2-3مس کرمان
گزارش بازی
۰۹ پ - ۱۲:۰۰
نوین فولاد یزد1-1فجر سپاسی شیراز
گزارش بازی

هفته دوم

آذر ۱۳۹۶

۰۳ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان1-1حافظ شیراز
گزارش بازی
۰۳ ج - ۱۴:۰۰
فجر سپاسی شیراز1-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۳ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان3-1نوین فولاد یزد
گزارش بازی

هفته اول

آبان ۱۳۹۶

۲۷ ش - ۱۴:۰۰
حافظ شیراز0-2فجر سپاسی شیراز
گزارش بازی
۲۵ پ - ۱۴:۳۰
نوین فولاد یزد3-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۵ پ - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان1-3مس کرمان
گزارش بازی
جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور