دسته بندی ها: بایگانی ها: جوانان

عرق گیری جوانان در کرمان

به گزارش روابط عمومی البدربندرکنگ تیم جوانان که جهت برگزاری دیدار هفته پانزدهم با مس کرمان در این شهر به سر میبرد تمرین عرق گیری و جلسه ی فنی