بـرد شیرین جوانان البدر مقابل ملی حفاری اهواز

به گزارش خبر گزاری البــدر بنــدرکنــگ  تیم جوانان البـــدر بنـــدرکنـــگ از رقـــابت های لیـگ دسته یک فــوتبــال جــوانــان بــاشــگاه های کشـــور، از

بیشتر بخوانید

تساوی جوانان البـدر مقابل بهار نارنج بابل

تیم جوانان البـــدر بنـــدرکنـــگ از رقـــابت های لیـگ دسته یک فــوتبــال جوانان بــاشــگاه های کشـــور، از سـاعت 17 امـــروز دراستادیــوم اختصــاصـی البــدر

بیشتر بخوانید