۱۷ مهر
Playmax

به گزارش وابط عمومی باشگاه البدر بندرکنگ با تصویب هئیت مدیره باشگاه البدر بندرکنگ جهت گسترش فعالیت ورزشی و حمایت از ورزش بانوان در نظر دارد در رشته فوتسال از سنین ۶ سال به بالا تیمداری کند . با توجه به اهمیت و نقش ورزش شطرنج بر پرورش و رشد ذهن کودکان و نوجوانان و…