جدول لیگ برترفوتبال نونهالان فصل ۹۹-۹۸

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱حافظ شیراز۴۳۱۰۹۳۶۱۰
۲نوین فولاد یزد۴۲۱۱۵۲۳۷
۳نوژن اصفهان۴۲۱۱۵۶۷
۴مس کرمان۳۲۰۱۸۳۵۶
۵البدر بندر کنگ۴۲۰۲۹۵۴۶
۶مس رفسنجان۴۱۱۲۳۷۴
۷پارس برازجان۳۱۰۲۱۲۳
۸ایساتیس یزد۴۰۰۴۲۱۴-۱۲۰